…a budou stínat dál!

Sladce voňavé hlavy rév,
pro pravdu raděj´ kdosi sťal.
Víno, ta boží země krev,
už nenaplní žádný grál.

Nesvítí slunce do svahů.
Vládu tu převzal temný král.
Národ ten ztratil odvahu
i Blaník spí si v klidu dál.

Nikdo se nechce první bít,
od krve zmáčet šatu lem.
Před vřavou myslí na ukrýt,
když není slyšet říká všem.

Jak on by vedl tuhle steč..
Jak on by hrozny uhájil…
Když na to, ale přijde řeč,
Řekne: „Já vždy jen pivo pil!“

Sladce voňavé hlavy rév,
pro pravdu raděj´ kdosi sťal.
A než nám z hrdel vyjde řev,
tak budou stínat dál a dál…

© Jakub Blesk Moravec

ZPĚT TVORBA