Blízko Suchých krut  (hudba: Jakub Moravec)

poslechněte si technickou nahrávku WAV – autorský podklad pro kapelu: blízko suchých krut

Byl to tenkrát divný čas
mor s válkou lidi bil.
Tvůj muž, klidně vem ho ďas,
dokud stál – jenom pil.

To ráno přišli žoldnéři,
každý z nich co chtěl bral.
Když bušili Ti u dveří,
tak někde s holkou spal.

Pak  přišel pozdě k večeru
našel jen prázdný dům.
Polil se vodou ze džberu
a holí nabil psům.

Já stejnou dobou chtěl Tě nést
dát Ti svá ramena.
Však sama šla jsi blátem cest
s pláčem a zlomená.

Napřed jsi chtěla navždy pryč,
pak jenom dlouho spát.
V kapse Tě ale pálil klíč,
myšlenky na návrat.

Já dávno k Tobě choval cit,
vždy někde poblíž byl.
Však když jsi řekla, že chceš jít,
tiše jsem obrátil.

Budu dál svoje pole sít,
hrst hrachu vedle len.
Tvůj muž ten bude v noci pít,
Ty s pláčem čekat den.

© Jakub Blesk Moravec

ZPĚT TVORBA