Jsi (hudba: Jakub Moravec)

Jsi jako bílé město nad přístavem
pokaždé odoláš
pirátům, co v letním slunci žhavém
kolem Tebe drží stráž
Ani já v brzké době neodrazím
už mám dost bloudění
ten kdo zná dálky tomu brzy schází
domov a souznění

má sen být někde ve stínu
tělo Ti prsty pokreslit
zastavit sílu odlivu
a lodní mapy navždy skrýt

Jsi krásná jako slunce nad pobřežím,
když právě vychází.
Tou pláží s Tebou bosý běžím
a v písku nacházím
kamínky jemné jako kůže tvoje
tam kde má ruka hledá.
Chodidla zebou mytá od příboje
no a mě klidu nedá

přání být někde ve stínu
kde tělo prsty pokreslím
od uší někam ke klínu
to dokud neřekneš, že smím

Jsi pevná jako skály před úžinou
kdo neví ztroskotá
napohled klidná avšak pod hladinou
Golfský proud klokotá
ten teplý vzduch však do mých plachet vane
a dává nový směr
tak Bože dej ať foukat nepřestane
ať nejsou plné děr

když právě vplouvám do stínu
tělo Ti prsty pokreslit
jsme blízko k rouchu Evinu
jen řekni, že si tě smím vzít

© Jakub Blesk Moravec

ZPĚT TVORBA