Návrat do Montany (hudba: Tomáš Janoušek – Rubinet)

Až ráno můj vlak zastaví
a den mě přivítá
v místě tom co o mě všechno ví
z toho co vím jen já
tajemné prvé lásky mé
pod černou oblohou
mám-dodnes stále je mám
tak živé před sebou

Tam v hřívách koním slunce spí
jak vítr volní jsou
když tichem září půlnoční
se krajem rozběhnou
celé nebe hřmí celá zem
se jim chvěje u nohou
znám-ten pocit moc dobře znám
běžet s nimi zas Montanou

Krajem mládí
kam vracím se z dalekých zemí
kde srdce bije mi
s rytmem velkých stád
už slyším píseň
od ohrad z údolí
co u nás nocí zní
v létě když jdu spát
Až ráno můj vlak zastaví
a den mě přivítá
v místě tom co o mě všechno ví
z toho co vím jen já
tajemné prvé lásky mé
pod černou oblohou
mám-dodnes stále je mám
tak živé před sebou
i když léta to už jsou

© Jakub Blesk Moravec

ZPĚT TVORBA