Z dlaně

Prošel jsem na červenou myšlenky ve své hlavě,
všude byl déšť a světla bodala do očí.
Míjel jsem chrámy, stavěné k Boží slávě.
Dneska mám spěch, tak možná jindy zaskočím…

Takových světů z nich každý má své slunce
a přímé linky pro prachy zrušili.
To jak se šetří koruna ke korunce,
no a ty prachy se pak někde prostřílí…

Možná, že přesně tohle píší i v mé dlani.
Jenže já ve škole se učil jinou řečí.
A dneska, když se učím, přijde na mě spaní,
tak hledám Tebe a Tvou láskyplnou péči…

Díky těm snům jsem právě prošel louží.
Cáklo to, stejně jako placák na rybníce.
To jsou ta příkoří pro všechny, kteří touží,
propojit dva, tři světy, nebo ještě více…

Takových světů z nich každý má své slunce
a přímé linky pro prachy zrušili…

© Jakub Blesk Moravec

ZPĚT TVORBA