Z těžkých závěsů

Vyjdi ven z těžkých závěsů
Na slunci měj svou adresu
Otevři srdce i svou dlaň
A sny si velmi dobře chraň
Než mezi prsty protečou
Roky co jenom jednou jsou
Nemáme šanci zvrátit proud
Můžeme ho jenom překlenout

Vyjdi ven z těžkých závěsů
Na chvíli spočiň ve vřesu
Nehledej jenom jistoty
Ty zavřou přání za ploty
A kolem staví velkou klec
Chtěj vidět mrakům nakonec
Nesládne ten kdo nedozrál
Nepozná cíl kdo radši vzdal

Vyjdi ven z těžkých závěsů
I prostota má noblesu
Než hádkou zpěvem ztrácet hlas
Vidět to lepší co je v nás
Za správné věci jít se bít
A když se mýlím ustoupit
Nevěřit žádným zázrakům
Všechno chce dřinu, lásku, um

Vyjdi ven z těžkých závěsů
Ač jsme jen hřebík v kolesu
Co drtí náš čas v mlýnici
Na hladkou, nebo krupici
Zrno se od plev oddělí
A sklidí Ti co zaseli
pole, kde v mezi stojí kříž.
Tak vyjdi než se udusíš

© Jakub Blesk Moravec

ZPĚT TVORBA